Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 38/QĐ- THPT 16/03/2021 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH
2 39/QĐ- THPT 16/03/2021 QUY ĐỊNH THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH
3 Số 681/SGD& ĐT- VP 26/04/2020 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19 CỦA TTCP
4 Số: 89/KH-THPT 05/09/2019 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019- 2020
5 Số 100/KH-THPT 10/09/2019 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019- 2020
6 Số 115/TB- THPT 19/09/2019 THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019- 2020
7 102/KH-THPTCL2 11/09/2019 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020
8 95/QĐ-THPT 05/09/2019 Quyết định thành lập các ban, hội đồng, năm học: 2019 - 2020
9 90/QĐ-THPT 05/09/2019 Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học
10 87/KH-THPT 29/08/2019 Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT, ANTT dịp lễ 2/9 và khai giảng
11 1575/SGDĐT-GDTrH 28/08/2019 Triển khai công tác an toàn giao thông năm học 2019-2020
12 88/TB-THPTCL2 05/09/2019 Thông báo công khai theo Thông tư 09, năm học 2019-2020
13 51/QĐ-THPT 31/05/2016 Quyết định về xếp loại GV,NV năm học 2015-2016
14 68/QĐ-THPT 28/05/2019 Quyết định về việc xếp loại viên chức năm học 2018-2019
15 68/KH-THPT 03/09/2019 Kế hoạch tháng 9/2019
16 Số 15- /CT- UBND 30/08/2019 Chỉ thị của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai nhiệm vụ GD- ĐT năm học 2019- 2020
17 Số: 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 TT QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
18 Luật số: 43/2019/QH14 14/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC 2019
19 Số 832/SGD ĐT- GDTrH 21/05/2019 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
20 15/KH-THPT 12/02/2019 Kế hoạch thực hiện Quy chế DCCS năm 2019
21 Số 740/SGD ĐT- KHTC 07/05/2019 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ THI THPT QUỐC GIA 2019 VÀ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019- 2020
22 722 /SGD&ĐT-GDTrH 04/05/2019 CÔNG VĂN TUYỂN SINH ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019- 2020
23 Số 1209//BGDĐT-QLCL 27/03/2019 HƯỚNG DẪN THI THPT QUỐC GIA 2019
24 24/KH-THPT 11/03/2019 kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2019
25 03/2019/TT- BGD ĐT 18/03/2019 THÔNG TƯ SỐ 03/2019 VỀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ THI THPT NĂM 2019
26 2171/SGD&ĐT-TCCB 12/11/2018 Thông báo nâng lương 6 tháng cuối năm 2018
27 108/kKH-THPT 01/10/2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm học 2018 - 2019
28 Số 31/2018/TT- BGD&ĐT 24/12/2018 Thông tư 31 Quy định về thời gian tập sự của GV, giảng viên
29 4612/BDGĐT-GDTrH 03/10/2017 Công văn 4612/BDGĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
30 Số 2373/SGD& ĐT- CTTT 12/12/2018 CÔNG VĂN VỀ ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
31 Số 1737/CT-BGD& ĐT 05/07/2018 Chỉ thị 1737 của Bộ giáo dục về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
32 42/QĐ-THPT 28/05/2015 Quyết định về việc xếp loại GV, NV năm học 2014 - 2015
33 66/QĐ-THPT 04/06/2018 Quyết định về việc xếp loại GV, NV năm học 2017 - 2018
34 88/TB-THPT 28/08/2018 Thông báo các khoản thu năm học 2018-2019
35 1958/KH-SGD&ĐT 11/10/2018 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức viên chức Ngành Giáo dục năm học 2018-2019
36 Số 4503/QĐ.UBND 08/10/2018 Kế hoạch phê duyệt tuyển sinh năm học 2019- 2020 THPT trên địa bàn Tỉnh Nghệ An
37 17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Thông tư về dạy thêm, học thêm
38 105/QĐ-THPT 15/09/2018 Kế hoạch năm học 2018 - 2019
39 17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm học thêm
40 Số: 18/2018/TT- BGD ĐT, ngày 22 22/08/2018 THÔNG TƯ 18 VỀ QUY ĐỊNH TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
41 Số 1566/SGD& ĐT- KHTC 17/08/2018 HƯỚNG DẪN CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018- 2019
42 Số 3521/BGD& ĐT- GDTrH 17/08/2018 HƯỚNG DẪN THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
43 1568/SGDĐT-CTTT 17/08/2018 Triển khai công tác tư vấn tâm lý HS
44 1673/SGD&ĐT-GDTrH 30/08/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ QPAN năm học 2018 - 2019
45 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư 20 về Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên cơ sở GDPT
46 sỐ 3207/QĐ-UBND, VỀ VIỆC qUYẾT ĐỊNH THỜI GI 26/07/2018 KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018- 2019
47 Số 970/SGD& ĐT- CTTT 21/05/2018 Quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
48 Số 875/SGD&ĐT- KHTC 14/05/2018 HƯỚNG DẪN MỨC THU TIỀN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018- 2019
49 817/SGD&ĐT-TCCB 04/05/2018 Nâng bậc lương và PCVK 6 tháng đầu năm 2018
50 47/QĐ-THPT 26/05/2017 Quyết định về việc xếp loại GV, NV năm học 2016 - 2017
  •   LIÊN KẾT BANER
  •   Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây