Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 TT QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
2 Luật số: 43/2019/QH14 14/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC 2019
3 Số 832/SGD ĐT- GDTrH 21/05/2019 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
4 15/KH-THPT 12/02/2019 Kế hoạch thực hiện Quy chế DCCS năm 2019
5 Số 740/SGD ĐT- KHTC 07/05/2019 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ THI THPT QUỐC GIA 2019 VÀ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019- 2020
6 722 /SGD&ĐT-GDTrH 04/05/2019 CÔNG VĂN TUYỂN SINH ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019- 2020
7 Số 1209//BGDĐT-QLCL 27/03/2019 HƯỚNG DẪN THI THPT QUỐC GIA 2019
8 24/KH-THPT 11/03/2019 kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2019
9 03/2019/TT- BGD ĐT 18/03/2019 THÔNG TƯ SỐ 03/2019 VỀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ THI THPT NĂM 2019
10 2171/SGD&ĐT-TCCB 12/11/2018 Thông báo nâng lương 6 tháng cuối năm 2018
11 108/kKH-THPT 01/10/2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm học 2018 - 2019
12 Số 31/2018/TT- BGD&ĐT 24/12/2018 Thông tư 31 Quy định về thời gian tập sự của GV, giảng viên
13 4612/BDGĐT-GDTrH 03/10/2017 Công văn 4612/BDGĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 Số 2373/SGD& ĐT- CTTT 12/12/2018 CÔNG VĂN VỀ ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
15 Số 1737/CT-BGD& ĐT 05/07/2018 Chỉ thị 1737 của Bộ giáo dục về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
16 42/QĐ-THPT 28/05/2015 Quyết định về việc xếp loại GV, NV năm học 2014 - 2015
17 66/QĐ-THPT 04/06/2018 Quyết định về việc xếp loại GV, NV năm học 2017 - 2018
18 88/TB-THPT 28/08/2018 Thông báo các khoản thu năm học 2018-2019
19 1958/KH-SGD&ĐT 11/10/2018 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức viên chức Ngành Giáo dục năm học 2018-2019
20 Số 4503/QĐ.UBND 08/10/2018 Kế hoạch phê duyệt tuyển sinh năm học 2019- 2020 THPT trên địa bàn Tỉnh Nghệ An
21 17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Thông tư về dạy thêm, học thêm
22 105/QĐ-THPT 15/09/2018 Kế hoạch năm học 2018 - 2019
23 Quyết định số 01/2013/Q Đ. UBND.VX 11/01/2013 Quyết định 01/2013/Q Đ. UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An về dạy thêm học thêm
24 17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm học thêm
25 Số: 18/2018/TT- BGD ĐT, ngày 22 22/08/2018 THÔNG TƯ 18 VỀ QUY ĐỊNH TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
26 Số 1566/SGD& ĐT- KHTC 17/08/2018 HƯỚNG DẪN CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018- 2019
27 Số 3521/BGD& ĐT- GDTrH 17/08/2018 HƯỚNG DẪN THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
28 1568/SGDĐT-CTTT 17/08/2018 Triển khai công tác tư vấn tâm lý HS
29 1673/SGD&ĐT-GDTrH 30/08/2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ QPAN năm học 2018 - 2019
30 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư 20 về Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên cơ sở GDPT
31 sỐ 3207/QĐ-UBND, VỀ VIỆC qUYẾT ĐỊNH THỜI GI 26/07/2018 KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018- 2019
32 Số 970/SGD& ĐT- CTTT 21/05/2018 Quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
33 Số 875/SGD&ĐT- KHTC 14/05/2018 HƯỚNG DẪN MỨC THU TIỀN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018- 2019
34 817/SGD&ĐT-TCCB 04/05/2018 Nâng bậc lương và PCVK 6 tháng đầu năm 2018
35 47/QĐ-THPT 26/05/2017 Quyết định về việc xếp loại GV, NV năm học 2016 - 2017
36 08/QĐ-THPT 16/01/2018 Quyết định thành lập ban thực hiện QC DCCS năm 2018
37 Công văn 736/ SGD& ĐT- VP 20/04/2018 HƯỚNG DẪN NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4, 01/5
38 Số: 29 /KH-THPT 17/04/2018 Kế hoạch toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018
39 Số: 30/KH-THPT 21/04/2018 Kế hoạch đảm bảo ATGT và ANTH dịp lễ 30/4 và 1/5
40 Số: 699/SGD&ĐT-KTKĐCLGD 17/04/2018 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THI LỚP 10 NĂM HỌC 2018- 2019
41 Số 670/KH- SGD&ĐT 12/04/2018 CÔNG VĂN THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐÔNG VS- AT- TP NĂM 2018
42 Số 670/KH- SGD&ĐT 12/04/2018 CÔNG VĂN THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐÔNG VS- AT- TP NĂM 2018
43 Số 335/QC- SGD&ĐT- CĐN 09/04/2018 QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA SỞ GIÁO DỤC VÀ CÔNG ĐOÀN NGÀNH
44 SỐ 623/SGD&ĐT- TCCB 05/04/2018 CÔNG VĂN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN HẠNG II
45 SỐ 596/SGD&ĐT- VP 02/04/2018 TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
46 Số: 627/SGDĐT-GDCN&GDTX V/v 06/04/2018 XÉT TUYỂN THẲNG
47 2078/SGD&ĐT-CNTT 13/10/2017 Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
48 1966/SGD&ĐT-CTTT 29/09/2017 Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018
49 1656/SGD&ĐT-GDTrH 25/08/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2017 - 2018
50 Số: 1885/SGD&ĐT 19/09/2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực năm học 2017 - 2018
  •   LIÊN KẾT BANER
  •   Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây