TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỬA LÒ 2
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Xuân Chấn - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng. S ĐT: 0912884339
Địa chỉ nhà trường: Đường Nguyễn Huệ, Phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ĐT: 02383951053
Email: c3cualo2@nghean.edu.vn.
Website: http://thptcualo2.edu.vn
Hiện có 49 cán bộ thuộc 6 đơn vị

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Vương Xuân Chấn
Điện thoai:0912884339
Email:chanvx.c3cualo@nghean.edu.vn
BAN GIÁM HIỆU

Bí thư chi bộ Vương Xuân Chấn
2 Đặng Thị Thu Hương
Điện thoai:
Email:dangthuhuong0802@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Đặng Thị Thu Hương
3 Hoàng Thị Thuỳ Dung
Điện thoai:
Email:lexule2009@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Tổ trưởng Hoàng Thị Thuỳ Dung
4 Nguyễn Thị Vân Anh
Điện thoai:
Email:Vananhtoan79@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Tổ phó Nguyễn Thị Vân Anh
5 Chu Kiều Hạnh
Điện thoai:
Email:hanhtoancl2.@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Chu Kiều Hạnh
6 Phan Thị Thương
Điện thoai:
Email:phanthuong196@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Phan Thị Thương
7 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoai:
Email:huyduongncc@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Nguyễn Thị Hạnh
8 Nguyễn Bá Lợi
Điện thoai:
Email:baloi020377@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Tổ phó Nguyễn Bá Lợi
9 Lê Văn Thọ
Điện thoai:
Email:thotin12@yahoo.com.vn
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Lê Văn Thọ
10 Lê Thị Thu
Điện thoai:
Email:lethucualo2@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Tổ trưởng Lê  Thị Thu
11 Hoàng Quỳnh Hương
Điện thoai:
Email:quynhhuong2c@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Hoàng Quỳnh Hương
12 Trần Lệ Hằng
Điện thoai:
Email:hangtrung76@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Trần Lệ Hằng
13 Nguuyễn Thị Anh Thơ
Điện thoai:
Email:le75dang@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Tổ phó Nguuyễn Thị Anh Thơ
14 Đặng Lê Anh
Điện thoai:
Email:dangleanhcl2@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Đặng Lê Anh
15 Nguyễn Đức Hoàn
Điện thoai:
Email:nguyenduc4728@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Nguyễn Đức Hoàn
16 Trương Đình Mùi
Điện thoai:
Email:bachduong05@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Trương Đình Mùi
17 Lê Thị Huê
Điện thoai:
Email:huemui05@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Lê Thị Huê
18 Trần Quý Hợi
Điện thoai:
Email:mattroibuoisang90@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Tổ phó Trần Quý Hợi
19 Lê Thị Thu Hương
Điện thoai:
Email:lehuongcualo@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Lê Thị Thu Hương
20 Bùi Thị Tâm
Điện thoai:
Email:linhtam6688@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Bùi Thị Tâm
21 Chu Thị Phương Hồng
Điện thoai:
Email:hongcualo2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Chu Thị Phương Hồng
22 Nguyễn Thị Mai Vui
Điện thoai:
Email:nguyenmaivan.80@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Tổ phó Nguyễn Thị Mai Vui
23 Nguyễn Thị Đào
Điện thoai:
Email:daontcl2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Đào
24 Dương Thị Thanh
Điện thoai:
Email:thanhdl82@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Dương Thị Thanh
25 Vũ Thị Tam
Điện thoai:
Email:tamvancl2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Vũ Thị Tam
26 Hồ Thị Phương Thảo
Điện thoai:
Email:annghia76@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Tổ trưởng Hồ Thị Phương Thảo
27 Nguyễn Thị Thảo
Điện thoai:
Email:nguyenthaobinh1979@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Thảo
28 Nguyễn Thị Hoà
Điện thoai:
Email:hoanguyenbc.cl2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Hoà
29 Hoàng Văn Hùng
Điện thoai:
Email:hunghvls@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Chủ tịch công đoàn Hoàng Văn Hùng
30 Trần Thị Kim Oanh
Điện thoai:
Email:kimoanh.cualo2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Trần Thị Kim Oanh
31 Bùi Tố Hoa
Điện thoai:01692602126
Email:bthoa77@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Tổ trưởng Bùi Tố Hoa
32 Bành Quỳnh Lan
Điện thoai:
Email:lanhoan2003@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Bành Quỳnh Lan
33 Nguyễn Việt Xoa
Điện thoai:
Email:vietxoa@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Nguyễn Việt Xoa
34 Trần Thị Lê Hương
Điện thoai:
Email:huongcualo2@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Trần Thị Lê Hương
35 Nguyễn Ân Nghĩa
Điện thoai:
Email:annghia76@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Tổ phó Nguyễn Ân Nghĩa
36 Đậu Khắc Mạnh
Điện thoai:
Email:
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Đậu Khắc Mạnh
37 Lữ Huy Hồng
Điện thoai:
Email:hongduyen.cl2@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Bí thư đoàn trường Lữ Huy Hồng
38 Nguyễn Thị Thanh Minh
Điện thoai:
Email:nguyenthithanhminh77@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Tổ phó Nguyễn Thị Thanh Minh
39 Hoàng Thị Duyên
Điện thoai:
Email:hongduyen.cl2@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Hoàng Thị Duyên
40 Hà Thị Thanh Nga
Điện thoai:
Email:hanga2210@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Phó chủ tịch CĐ Hà Thị Thanh Nga
41 Nguyễn Đình Hưng
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Tổ trưởng Nguyễn Đình Hưng
42 Phùng Thị Trúc
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Nhân viên Phùng Thị Trúc
43 Nguyễn Thị Anh Đào
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Tổ phó Nguyễn Thị Anh Đào
44 Võ Thị Minh
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Nhân viên Võ Thị Minh
45 Trương Công Thắng
Điện thoai:
Email:congthangcualo2@gmail.com
BAN GIÁM HIỆU
Tổ: KH xã hội
Phó hiệu trưởng Trương Công Thắng
46 Ngô Thị Hồng Dung
Điện thoai:
Email:
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Ngô Thị Hồng Dung
47 Hoàng Thị Phương
Điện thoai:
Email:
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Hoàng Thị Phương
48 Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoai:
Email:
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Thùy Linh
49 Lê Thị Lương
Điện thoai:
Email:manhbaona@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Lê Thị Lương
  •   Văn bản mới

145/SGD&ĐT-VP

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VĂN BẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Lượt xem:266 | lượt tải:101

156/KH-THPTCL2

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2023 - 2024

Lượt xem:96 | lượt tải:55

135/TB-THPTCL2

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024

Lượt xem:809 | lượt tải:116

893/SGD&ĐT-VP

Công văn công khai danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực GD&ĐT

Lượt xem:838 | lượt tải:162

53/THPTCL2

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT

Lượt xem:744 | lượt tải:130

TTHC_HS

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

Lượt xem:1078 | lượt tải:154

32/TB-THPTCL2

Thông báo thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và đạo tạo Nghệ An

Lượt xem:694 | lượt tải:142

268/QĐ_THPTCL2

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 GIAI ĐOẠN 2023 – 2030

Lượt xem:833 | lượt tải:231

Số 14/2022/NQ- HĐND

Nghị quyết 14 mức thu học phí

Lượt xem:1092 | lượt tải:190

Số 2318/BGD ĐT- CNTT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MÁY TÍNH ĐƯỢC ĐƯA VÀO PHÒNG THI TN NĂM 2022

Lượt xem:1513 | lượt tải:236
  •   ALBUM ẢNH
  •   Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay319
  • Tháng hiện tại26,545
  • Tổng lượt truy cập1,936,256
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây