TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỬA LÒ 2
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vương Xuân Chấn - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng. S ĐT: 0912884339
Địa chỉ nhà trường: Đường Nguyễn Huệ, Phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ĐT: 02383951053
Email: c3cualo2@nghean.edu.vn.
Website: http://thptcualo2.edu.vn
Hiện có 50 cán bộ thuộc 6 đơn vị

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Ảnh
1 Vương Xuân Chấn
Điện thoai:0912884339
Email:chanvx.c3cualo@nghean.edu.vn
BAN GIÁM HIỆU

Bí thư chi bộ Vương Xuân Chấn
2 Đặng Công Huân
Điện thoai:0912256269
Email:conghuan81@gmail.com
BAN GIÁM HIỆU
Tổ Toán - Tin
Phó hiệu trưởng Đặng Công Huân
3 Đặng Thị Thu Hương
Điện thoai:
Email:dangthuhuong0802@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Đặng Thị Thu Hương
4 Hoàng Thị Thuỳ Dung
Điện thoai:
Email:lexule2009@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Tổ trưởng Hoàng Thị Thuỳ Dung
5 Nguyễn Thị Vân Anh
Điện thoai:
Email:Vananhtoan79@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Tổ phó Nguyễn Thị Vân Anh
6 Chu Kiều Hạnh
Điện thoai:
Email:hanhtoancl2.@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Chu Kiều Hạnh
7 Phan Thị Thương
Điện thoai:
Email:phanthuong196@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Phan Thị Thương
8 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoai:
Email:huyduongncc@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Nguyễn Thị Hạnh
9 Nguyễn Bá Lợi
Điện thoai:
Email:baloi020377@gmail.com
Tổ Toán - Tin

Tổ phó Nguyễn Bá Lợi
10 Lê Văn Thọ
Điện thoai:
Email:thotin12@yahoo.com.vn
Tổ Toán - Tin

Giáo viên Lê Văn Thọ
11 Lê Thị Thu
Điện thoai:
Email:lethucualo2@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Tổ trưởng Lê  Thị Thu
12 Hoàng Quỳnh Hương
Điện thoai:
Email:quynhhuong2c@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Hoàng Quỳnh Hương
13 Trần Lệ Hằng
Điện thoai:
Email:hangtrung76@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Trần Lệ Hằng
14 Nguuyễn Thị Anh Thơ
Điện thoai:
Email:le75dang@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Tổ phó Nguuyễn Thị Anh Thơ
15 Đặng Lê Anh
Điện thoai:
Email:dangleanhcl2@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Đặng Lê Anh
16 Nguyễn Đức Hoàn
Điện thoai:
Email:nguyenduc4728@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Nguyễn Đức Hoàn
17 Trương Đình Mùi
Điện thoai:
Email:bachduong05@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Trương Đình Mùi
18 Lê Thị Huê
Điện thoai:
Email:huemui05@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Giáo viên Lê Thị Huê
19 Trần Quý Hợi
Điện thoai:
Email:mattroibuoisang90@gmail.com
Tổ: KH Tự nhiên

Tổ phó Trần Quý Hợi
20 Lê Thị Thu Hương
Điện thoai:
Email:lehuongcualo@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Lê Thị Thu Hương
21 Bùi Thị Tâm
Điện thoai:
Email:linhtam6688@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Bùi Thị Tâm
22 Chu Thị Phương Hồng
Điện thoai:
Email:hongcualo2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Chu Thị Phương Hồng
23 Nguyễn Thị Mai Vui
Điện thoai:
Email:nguyenmaivan.80@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Tổ phó Nguyễn Thị Mai Vui
24 Nguyễn Thị Đào
Điện thoai:
Email:daontcl2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Đào
25 Dương Thị Thanh
Điện thoai:
Email:thanhdl82@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Dương Thị Thanh
26 Vũ Thị Tam
Điện thoai:
Email:tamvancl2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Vũ Thị Tam
27 Hồ Thị Phương Thảo
Điện thoai:
Email:annghia76@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Tổ trưởng Hồ Thị Phương Thảo
28 Nguyễn Thị Thảo
Điện thoai:
Email:nguyenthaobinh1979@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Thảo
29 Nguyễn Thị Hoà
Điện thoai:
Email:hoanguyenbc.cl2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Hoà
30 Hoàng Văn Hùng
Điện thoai:
Email:hunghvls@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Chủ tịch công đoàn Hoàng Văn Hùng
31 Trần Thị Kim Oanh
Điện thoai:
Email:kimoanh.cualo2@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Trần Thị Kim Oanh
32 Bùi Tố Hoa
Điện thoai:01692602126
Email:bthoa77@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Tổ trưởng Bùi Tố Hoa
33 Bành Quỳnh Lan
Điện thoai:
Email:lanhoan2003@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Bành Quỳnh Lan
34 Nguyễn Việt Xoa
Điện thoai:
Email:vietxoa@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Nguyễn Việt Xoa
35 Trần Thị Lê Hương
Điện thoai:
Email:huongcualo2@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Trần Thị Lê Hương
36 Nguyễn Ân Nghĩa
Điện thoai:
Email:annghia76@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Tổ phó Nguyễn Ân Nghĩa
37 Đậu Khắc Mạnh
Điện thoai:
Email:
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Đậu Khắc Mạnh
38 Lữ Huy Hồng
Điện thoai:
Email:hongduyen.cl2@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Bí thư đoàn trường Lữ Huy Hồng
39 Nguyễn Thị Thanh Minh
Điện thoai:
Email:nguyenthithanhminh77@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Tổ phó Nguyễn Thị Thanh Minh
40 Hoàng Thị Duyên
Điện thoai:
Email:hongduyen.cl2@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Hoàng Thị Duyên
41 Hà Thị Thanh Nga
Điện thoai:
Email:hanga2210@gmail.com
Tổ: KH xã hội

Phó chủ tịch CĐ Hà Thị Thanh Nga
42 Nguyễn Đình Hưng
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Tổ trưởng Nguyễn Đình Hưng
43 Phùng Thị Trúc
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Nhân viên Phùng Thị Trúc
44 Nguyễn Thị Anh Đào
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Tổ phó Nguyễn Thị Anh Đào
45 Võ Thị Minh
Điện thoai:
Email:
Nhóm: Văn phòng

Nhân viên Võ Thị Minh
46 Trương Công Thắng
Điện thoai:
Email:congthangcualo2@gmail.com
BAN GIÁM HIỆU
Tổ: KH xã hội
Phó hiệu trưởng Trương Công Thắng
47 Ngô Thị Hồng Dung
Điện thoai:
Email:
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Ngô Thị Hồng Dung
48 Hoàng Thị Phương
Điện thoai:
Email:
Tổ: KH xã hội

Giáo viên Hoàng Thị Phương
49 Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoai:
Email:
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Nguyễn Thị Thùy Linh
50 Lê Thị Lương
Điện thoai:
Email:manhbaona@gmail.com
Tổ: Văn- Ngoại ngữ

Giáo viên Lê Thị Lương
  •   Văn bản mới

53/THPTCL2

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT

Lượt xem:21 | lượt tải:11

TTHC_HS

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

Lượt xem:224 | lượt tải:11

32/TB-THPTCL2

Thông báo thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và đạo tạo Nghệ An

Lượt xem:34 | lượt tải:14

268/QĐ_THPTCL2

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 GIAI ĐOẠN 2023 – 2030

Lượt xem:95 | lượt tải:25

Số 14/2022/NQ- HĐND

Nghị quyết 14 mức thu học phí

Lượt xem:211 | lượt tải:58

Số 2318/BGD ĐT- CNTT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ MÁY TÍNH ĐƯỢC ĐƯA VÀO PHÒNG THI TN NĂM 2022

Lượt xem:488 | lượt tải:92

76, 77,78/KH- THPTCL2,

THÔNG BÁO, KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023- TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

Lượt xem:856 | lượt tải:369

Số 837/SGD& ĐT- GDTrH

Công văn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022- 2023- Nghệ An

Lượt xem:1072 | lượt tải:418

Số 803/SGD& ĐT- GDTrH

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Chuyên Phan Bội Châu

Lượt xem:935 | lượt tải:209

Số 708/SGD&ĐT-KTKĐCLGD

CÔNG VĂN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023

Lượt xem:587 | lượt tải:171
  •   ALBUM ẢNH
  •   Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay414
  • Tháng hiện tại26,250
  • Tổng lượt truy cập1,031,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây