Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 156/KH-THPTCL2 06/09/2023 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2023 - 2024
2 145/SGD&ĐT-VP 22/01/2024 THÔNG BÁO CÔNG KHAI VĂN BẢN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI
3 32 /2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 THÔNG TƯ 32. ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC
4 135/TB-THPTCL2 12/07/2023 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 - 2024
5 893/SGD&ĐT-VP 24/04/2023 Công văn công khai danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực GD&ĐT
6 53/THPTCL2 14/03/2023 Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT
7 TTHC_HS 02/03/2023 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2
8 32/TB-THPTCL2 16/02/2023 Thông báo thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và đạo tạo Nghệ An
9 268/QĐ_THPTCL2 28/12/2022 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 GIAI ĐOẠN 2023 – 2030
10 Số 14/2022/NQ- HĐND 14/07/2022 Nghị quyết 14 mức thu học phí
11 Số 2318/BGD ĐT- CNTT 03/06/2022 QUY ĐỊNH MỘT SỐ MÁY TÍNH ĐƯỢC ĐƯA VÀO PHÒNG THI TN NĂM 2022
12 Số 15/2020/TT- BGD ĐT 26/05/2020 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT
13 76, 77,78/KH- THPTCL2, 06/05/2022 THÔNG BÁO, KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022- 2023- TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2
14 Cam kết 27/10/2021 Cam kết đảm bảo chất lượng năm học 2021- 2022
15 1712, 1732, 1923, 4040 20/09/2021 Các văn bản HD về dạy học TT của Sở GD& ĐT Nghệ An
16 129/QĐ- THPT 02/08/2021 QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG
17 Số: /THPT 01/06/2021 DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020- 2025
18 1166 14/06/2021 CÔNG VĂN THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI 10
19 Số: 789/SGD&ĐT-GDTrH 28/04/2021 CÔNG VĂN TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀU CẤP NĂM HỌC 2021- 2022
20 Số: 736/SGD&ĐT - GDTrH 19/04/2021 Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên Phan Bội Châu năm học 2021 - 2022
21 Số 38/QĐ- THPT 16/03/2021 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH
22 39/QĐ- THPT 16/03/2021 QUY ĐỊNH THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH
23 Số 681/SGD& ĐT- VP 26/04/2020 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19 CỦA TTCP
24 Số: 89/KH-THPT 05/09/2019 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019- 2020
25 Số 100/KH-THPT 10/09/2019 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019- 2020
26 Số 115/TB- THPT 19/09/2019 THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2019- 2020
27 102/KH-THPTCL2 11/09/2019 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020
28 95/QĐ-THPT 05/09/2019 Quyết định thành lập các ban, hội đồng, năm học: 2019 - 2020
29 90/QĐ-THPT 05/09/2019 Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học
30 87/KH-THPT 29/08/2019 Kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT, ANTT dịp lễ 2/9 và khai giảng
31 1575/SGDĐT-GDTrH 28/08/2019 Triển khai công tác an toàn giao thông năm học 2019-2020
32 88/TB-THPTCL2 05/09/2019 Thông báo công khai theo Thông tư 09, năm học 2019-2020
33 51/QĐ-THPT 31/05/2016 Quyết định về xếp loại GV,NV năm học 2015-2016
34 68/QĐ-THPT 28/05/2019 Quyết định về việc xếp loại viên chức năm học 2018-2019
35 68/KH-THPT 03/09/2019 Kế hoạch tháng 9/2019
36 Số 15- /CT- UBND 30/08/2019 Chỉ thị của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai nhiệm vụ GD- ĐT năm học 2019- 2020
37 Số: 06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 TT QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
38 Luật số: 43/2019/QH14 14/06/2019 LUẬT GIÁO DỤC 2019
39 Số 832/SGD ĐT- GDTrH 21/05/2019 HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
40 15/KH-THPT 12/02/2019 Kế hoạch thực hiện Quy chế DCCS năm 2019
41 Số 740/SGD ĐT- KHTC 07/05/2019 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ THI THPT QUỐC GIA 2019 VÀ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019- 2020
42 722 /SGD&ĐT-GDTrH 04/05/2019 CÔNG VĂN TUYỂN SINH ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019- 2020
43 Số 1209//BGDĐT-QLCL 27/03/2019 HƯỚNG DẪN THI THPT QUỐC GIA 2019
44 24/KH-THPT 11/03/2019 kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy năm 2019
45 03/2019/TT- BGD ĐT 18/03/2019 THÔNG TƯ SỐ 03/2019 VỀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ THI THPT NĂM 2019
46 2171/SGD&ĐT-TCCB 12/11/2018 Thông báo nâng lương 6 tháng cuối năm 2018
47 108/kKH-THPT 01/10/2018 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm học 2018 - 2019
48 Số 31/2018/TT- BGD&ĐT 24/12/2018 Thông tư 31 Quy định về thời gian tập sự của GV, giảng viên
49 4612/BDGĐT-GDTrH 03/10/2017 Công văn 4612/BDGĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
50 Số 2373/SGD& ĐT- CTTT 12/12/2018 CÔNG VĂN VỀ ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây